ANTECH 生物醫學冷凍冷藏櫃系列產品


ANTECH 液態氮桶系列產品


INNOVA 製冰機系列產品


BAILUN 震盪培養箱 噴霧乾燥機 生物反應器 各式發酵槽系列產品


冷凍冷藏櫃系列產品


Data Logger / 溫溼度記錄系列產品


實驗室設備耗材系列產品


無塵室規劃建置施工


檢測服務